<form id="ddvtx"><form id="ddvtx"><nobr id="ddvtx"></nobr></form></form>

    友情鏈接

     
    您現在的位置:學校首頁> 通知公告> 圖書館2019年新生入館手冊
    圖書館2019年新生入館手冊
    時間:2019-10-09   來源:本站   作者:圖書館   點擊:38351次   編輯:圖書館

        親愛的19級小萌新們,軍訓結束了,要開始嶄新的大學四年學習生活了。圖書館在這里為你們送上一份大禮,開啟你們四年的“泡館”時代,快來圖書館坐坐吧!

        首先為您奉上2019年新生入館手冊,可掃碼進行下載哦!

         

        另外,我們還精心準備了視頻,帶著小萌新們了解圖書館的各種資源和服務!http://m.v.qq.com/play/play.html?vid=n0928rzem6d&ptag=4_7.5.0.22257_copy

        親愛的小萌新們,人生的學習是沒有終點的,希望你們能在圖書館開啟新的旅程!     
    ??紙竺? /></a>
</div>
<script type= (function($){ $.fn.float_ad = function(options){ var defaults = { x_coo: 50, y_coo: 50, x_dir: true, y_dir: true, step: 1, delay: 30 } var options = $.extend(defaults, options); var auto = []; this.each(function(i){ var _this = $(this); var x_coo = options.x_coo + Math.floor(Math.random()*1000); var y_coo = options.y_coo + Math.floor(Math.random()*100); var x_dir = options.x_dir; var y_dir = options.y_dir; var l_coo = 0; var t_coo = 0; var r_coo = $(document).width() - _this.width(); var b_coo = $(document).height() - _this.height(); _init = function(){ x_coo += options.step * (x_dir ? 1 : -1); y_coo += options.step * (y_dir ? 1 : -1); _this.css({"left":x_coo, "top":y_coo}); if(x_coo > r_coo){x_dir = false} if(x_coo < l_coo){x_dir = true} if(y_coo > b_coo){y_dir = false} if(y_coo < t_coo){y_dir = true} } auto[i] = setInterval(_init, options.delay); /* _this.hover(function(){ clearInterval(auto[i]); },function(){ auto[i] = setInterval(_init, options.delay); }); */ }); }; })(jQuery); $(document).ready(function(){ $(".float_ad").float_ad(); }); ag真人